هالوکس والگوس

اکتبر 20, 2018
هالوکس والگوس

هالوکس والگوس چیست؟

هالوکس والگوس یا بیرون زدگی شست پا نوعی بدشکلی و دفورمیتی شایع انگشت شست پا است که اغلب در خانم هایی که از کفش های تنگ و […]