فیزیوتراپی روماتیسم مفصلی

نوامبر 15, 2020
آرتریت روماتوئید

آرتریت روماتوئید

آرتریت روماتوئید یا روماتیسم مفصلی نوعی بیماری شایع روماتیسمی و خودایمنی است که بیشتر در خانم های جوان و میانسال رخ می دهد و سبب درد […]