درمان دستی

سپتامبر 12, 2020
درمان دستی

درمان دستی

درمان دستی در فیزیوتراپی که با نام منوال تراپی نیز شناخته می شود یکی از روش های درمانی رد فیزیوتراپی است که به تسریع روند بهبودی […]