آرتروز شانه

می 20, 2018
آرتروز شانه

آرتروز شانه و درمان آن با فیزیوتراپی

آرتروز شانه آرتروز مفصل شانه یکی از شایع ترین انواع آرتروز است که سبب بروز درد و محدودیت حرکات شانه می شود. مفصل شانه یکی از […]