مچ و کف پا

اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۷
درمان خار پاشنه با فیزیوتراپی

درمان خار پاشنه با فیزیوتراپی

درمان خار پاشنه با فیزیوتراپی ایجاد زایده استخوانی در ناحیه استخوانی پاشنه پا که سبب بروز درد و ناراحتی کف پا می شود عارضه ای است […]