شانه

اسفند ۲۰, ۱۳۹۶
پارگی تاندون شانه و درمان فیزیوتراپی آن

پارگی تاندون شانه و درمان فیزیوتراپی آن

پارگی تاندون شانه و درمان فیزیوتراپی آن پارگی تاندن های شانه اغلب در اثر فرسایش تدریجی تاندون ها با گذشت زمان رخ می دهد و در […]